keskiviikko 9. kesäkuuta 2010

Ympäristövero ydinjätteelle!

Ydinvoima mielletään edulliseksi, mutta se ole sitä: rakentaminen maksaa sekä energiayhtiöille että yhteiskunnalle ja tavallisille ihmisille. Ydinvoima on radioaktiivista, ja yksikin inhimillinen erehdys aiheuttaa peruuttamattoman onnettomuuden. Ydinvoiman vuoksi joudutaan pilaamaan ympäristöä ja louhimaan uusiutumatonta energiaa, uraania. Ydinjätteen loppusijoitus ei ole ongelmatonta. Opiskeluaikanani kansainvälisen politiikan luennoilla parikymmentä vuotta sitten pohdittiin, kuinka kehittyneet länsimaat vei ydinjätteen esimerkiksi kommunistisiin maihin, esimerkiksi Itä-Eurooppaan tai kehitysmaihin, koska valtiot tarvitsivat rahaa. Nyt Suomi vapaaehtoisesti ottaa peruskallioonsa huomattavan määrän ydinjätettä. Koska Suomi todennäköisesti tuottaa energiaa enemmän kuin kuluttaa, siitä tulee myös ydinenergian halpavientimaa. Hyötyä tulevasta sähköviennistä ei saa Suomen valtio, vaan energiayhtiöt.
Jotta harhakuva halvasta ydinvoimasta korjaantuisi, niin tulen ehdottamaan tuntuvaa haittaveroa ydinjätteelle, jotta Suomen valtio voisi saada edes jonkinverran korvausta ympäristön pilaantumisesta ja turvallisuusriskeistä! Vertailun vuoksi Lahti energian maksaa ympäristöveroja puolet kivihiilen hinnasta, mutta ydinvoiman käytöstä ei peritä ympäristöveroa - vielä.
Risupaketti lähtee oikeasta perusajatuksesta, mutta puun käyttö vain energiantuotannossa on tuhlausta. On myös turha kuvitella, että ydinvoimaan liittyvä risupaketti olisi puhtaasti "kokoomuksen lahja keskustalle lehmänkaupoista": "risupaketti" on myös EU:n velvoittama. Uusiutuvia energialähteitä on suosittava. Jatkossa EU:n tulee tukea jatkossa enemmän uusiutuvaa energiaa ja sen tutkimusta, ja ehdotan, että maataloustukien lisäksi voisi maksaa ympäristötukea esimerkiksi biolantaenergialaitosten kehittämiseksi maaseudulle ruoantuontannon lisäksi ja tukea ympäristötutkimusta, puhtaamman ruoan tuotantoa ja tuotekehittelyä.

Ei kommentteja: