torstai 2. maaliskuuta 2017

Olisiko aika kymmenen vuoden päästä kypsempi tuulivoimalle? Uusiutuva energia, muukin kuin maalämpö ja kalliolämpö sekä bioenergia, tekevät tuloaan. Olisi hienoa saada aurinkopaneleita kunnan kiinteistöjen katoille. Olisi myös hyvä saada imagoa nostettua tuulivoimalamyönteisemmällä asenteella niihin paikkoihin, joissa sitä voidaan kohtuullisin ympäristövaikutuksin rakentaa.
Kunnassa on kehittynyt järjetön pelko tuulivoimalle. Jo edellinen telan johtaja piti järjettömänä kunnan määräämää kahden kilometrin tuulivoimalarajaa asutuksesta. Jälkikäteen tämä oivallus, jota ajoin parinkymmenen muun valtuutetun kanssa, osoittautui oikeaksi. Se osoitettiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa muualla vääräksi perusteluksi, mutta meillä se jäi kumoamaan monta tuulipuistoaluetta niin maakuntakaavassa kuin strategisessa yleiskaavassa.
Perussuomalainen kansallinen väite liito-oravien keuhkoista ja ylipaineaalloista sekä muuttolinnuista on saanut paikalliset maanviljelijät ja metsänomistajat ilmiantamaan liito-oravareitistöjä ja tarkkailemaan reitistöjä. Hyvä niin. Ei niinkään tuulivoimalan ehkäisemisen vuoksi, vaan lajin säilymisen kannalta. Jotain hyvääkin tästä jupakasta on.
Innolla odotan, koska tuulivoimasta päästään oikeasti keskustelemaan oikeilla termeillä. Varmaan sitten kun puun ja öljyn hinta nousee pilviin.

Ei kommentteja: