tiistai 15. marraskuuta 2011

Marraskuiset ajatukset bujdetista 2012

Hollola teki tietoisen 2,2 miljoonan budjettialijäämän. Sain viikon sisällä kolme erinäköistä talousennustetta, joista voi ennustaa tulevaa menneen perusteella: kuntaliiton arvion Tammisen valtuustopuheesta, Ilkka Niemen hienot nelivärikäyrät keskimääräisistä ja kunnan arvioista, ja kunnanjohtaja Rahkosen käsityksen, jonka mukaan 6 millin alijäämä on lähes yhtä todennöinen kuin 0-tulos. Yhtään näistä ennusteista ei siirtynyt budjettikirjaan: ei tullut verotulojen arvioitua parempaa kehitystä. Hallitus kyllä laittoi jokaiselta hallintokunnalta karsittavaa 250.000 euroa eli yhden nuorisotyöntekijän palkan, 5 avustajaa, aurauksesta ja siivouksen tasosta. Ainoastaan kirjastotoimen säästömäärärahoista piti äänestää, kirjaston kulttuuri- ja johtomäärärahojen 25.000 säästöstä syntyi vääntö, joka päätyi säästöihin. Asiaa ei kuitenkaan ole päätetty, eli senkin asian valmistelussa voi vielä sanoa viimeisen sanan.

Itse budjettikirja piti sisällään asiaa: Oiva aloittaa etsivän nuorisotyön ja panostus erityisnuorisotyöhön jatkuu. Tuntikehystä ei kouluilta leikattu, eli ryhmäkoot olisi tarkoitus säilyttää. Kouluja ei ole lakkautuslistoilla ja mittavat 11,4 miljoonan investoinnit tehdään nopeutetusti, jotta Salpakankaan koulu saadaan nopeammin valmiiksi ja muutkin investoinnit pysyvät investointiaikataulussa.

Mielestäni Oivan, Telan ja sivistystoimen välinen raja on kuin veteen piirretty viiva: Sivistystoimi siirsi jo Oivaan oppilashuollon, Kankaan koulun iltapäivätoiminnan ja nuyt näyttäisi, että nuorisotoimi alkaa siirtyä ihan itsekseen Oivan alle erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön osalta. Hyvä niin, koska silloin niitä on vaikeampi säästää pois, kun Oivan palvelutuotannon puolella ei ole yhtään luottamushenkilöä vahtimassa, että ennaltaehkäisevästä työstä pitäisi tänä vuonna säästää esim. 5 avustajaa ja 1 nuorisotyöntekijä. Eikä silloin yksikkökustannushintaa voida kovin paljon pudottaa, kun on selkeästi näyttää se yhden miljoonan kustannus pudokkaasta tai nuoren eläkepäätöksestä...

Myös tela tekee töitä nuorten ja lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Kouluisännän palkkaus on osin telan ja osin Oivankin asia ennaltaehkäisevänä ja vahtimestarin roolin vahvistamiseksi. Rakennukset ja niiden kunto sekä hoito on telalla, mutta käyttäjäkunta on sivistystoimi ja kuntalaiset, siksi heitä kuullaan jatkuvasti. Hieman ristiriitaista on, kun siivouksesta pitää säästää, ja samaan aikaan valitetaan huonosta sisäilmasta. Sisäilma on verrannollinen myös pölyn ja siivouksen laatuun. Tarvittaisiin yhteinen yksikkö, joka vastaisi lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Viisikko tai Kankaan koulu olisi jo keränneet eri alojen osaamista samaan paikkaan. Sihti-hankkeen kaltaisilla matalan kynnyksen työllä voisi ehkä paikata sitä koulupsykologivajetta, joka on koko maassa.

Ei kommentteja: